Thông báo về việc tạm hoãn kế hoạch thực tập đối với sinh viên chính quy Khóa 41

Hiện nay một số tỉnh/thành hạn chế tập trung đông người, một số vùng thực hiện giãn cách xã hội và đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch Covid-19. Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo tạm hoãn kế hoạch thực tập của sinh viên ngành Luật Khóa K41 đến khi có thông báo mới.

Trân trọng./.

Các bài khác