Thông báo về việc học tập GDQP năm học 2017-2018 các lớp Khóa 40

Nhà Trường thông báo đến sinh viên các lớp Luật và Luật Kinh tế Khóa 40, hình thức đào tạo chính quy kế hoạch học tập Giáo dục quốc phòng năm học 2017-2018. Chi tiết về kế hoạch học tập, sinh viên xem trong tập tin đính kèm.

Đính kèm:
Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE