Thông báo về kế hoạch tổ chức thi đánh giá năng lực đầu ra Ngoại ngữ không chuyên bậc 2/6 và 3/6 (A2 và B1) đợt 6 (tháng 12) năm 2019

Sinh viên xem thông báo chi tiết ở file đính kèm

Thông tin chi tiết liên hệ:

CV. Trần Thiện Đạt (0905.559.050)

Đính kèm:
Các bài khác