Thông báo kế hoạch tốt nghiệp và hướng dẫn công tác tốt nghiệp đại học của sinh viên Khóa 39

Nhà trường thông báo kế hoạch tốt nghiệp và hướng dẫn công tác tốt nghiệp đại học năm học 2018 -2019 của sinh viên Khóa 39 ngành Luật và Luật kinh tế đào tạo theo hệ thống tín chỉ, chi tiết sinh viên xem tập tin đính kèm:

* Kế hoạch tốt nghiệp

* Thông báo về tổ chức xét tốt nghiệp

 

 

 

 

Các bài khác