Thông báo kế hoạch học tập HK2, năm học 2018 - 2019 và thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của các lớp chính quy Khóa 39, 40, 41 và 42

Nhà trường thông báo kế hoạch học tập học kỳ 2, năm học 2018 -2019 và thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 của các lớp Khóa 39, 40, 41 và 42 hệ chính quy như sau:
 
 
Chi tiết sinh viên xem tập tín đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/1YGjDVEl2FvxWUYJvGnDhXL1s1vPcvOfq/view?usp=sharing

Các bài khác