Thông báo đăng ký học kỳ hè các học phần giáo dục thể chất (GDTC) năm học 2016 - 2017

Khoa GDTC thông báo đăng ký học kỳ hè các học phần GDTC cho sinh viên các Trường, Khoa năm học 2016 - 2017. Chi tiết thông báo sinh viên xem trong tập tin đính kèm.

ThongBao_GDTC_HocKyHe_2016_2017

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE