Thời khóa biểu HK2 2019-2020 (Sinh viên chính quy dài hạn). Thời gian áp dụng kể từ ngày 7/5/2020

***Thời khóa biểu K42

Buổi sáng vào học lúc 7h30

Buổi chiều vào học lúc 13h30

- TKB ngành Luật: https://bit.ly/K42LUATHOC

- TKB ngành Luật KT: https://bit.ly/LKTKhoa42

***Thời khóa biểu K41

- Ngành Luật:

Link TKB: https://bit.ly/Khoa41LUAT

Buổi sáng vào học lúc 08 giờ 00

Buổi chiều vào học lúc 14 giờ 00

Buổi tối vào học lúc 17 giờ 30

- Ngành Luật Kinh tế: 

Link TKB: https://bit.ly/Khoa41LKT

Buổi sáng vào học lúc 08 giờ 00

Buổi chiều vào học lúc 14 giờ 00

Buổi tối vào học lúc 17 giờ 45

***Thời khóa biểu K43

Link TKB ngành Luật: https://bit.ly/K43LUA

Link TKB ngành Luật KT: https://bit.ly/LKTKHOA43

Buổi sáng vào học lúc 8 giờ 00

Buổi chiều vào học lúc 14 giờ 00

.

Thông tin liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật

SĐT: 0913 244 478 (Mr.Cát)

 

 

Các bài khác