Khoa GDTC, Đại học Huế thông báo thu học phí môn Thể dục đợt 2 HK1 năm 2019-2020

Sinh viên xem chi tiết thông báo ở file đính kèm bên dưới.

Phòng đào tạo, Tầng 3 nhà A1

SĐT: 02343.946996

Đính kèm:
Các bài khác