Thông báo V/v tổ chức hội đồng chấm Luận văn Thạc sĩ Luật Kinh tế đợt 2 Khóa 4 tại Huế

 

Phòng KHCN - MT - HTQT đã có thông báo đến học viên Cao học Luật Kinh tế khóa 4  tại Huế về kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ chính thức vào ngày 7, 8, tháng 10 năm 2017

Đến 11h00 ngày 28 tháng 9 năm 2017, học viên nào chưa hoàn thành các thủ tục hồ sơ và luận văn sẽ không được đưa vào danh sách bảo vệ. Những trường hơp này sẽ phải chịu hoàn toàn kinh phí cho hội đồng chấm luận văn quá hạn vào đợt sau.

Để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của mình, đề nghị các học viên khẩn trương thực hiện. Phòng KHCN - MT - HTQT, trường Đại học Luật sẽ không chịu trách nhiệm đối với mọi trường hợp chậm trễ của học viên.

Các bài khác