Thông báo thực hiện đăng ký tên đề tài luận văn tốt nghiệp

  1. Thời gian đăng ký tên đề tài: đến hết ngày 25 tháng 8 năm 2019

Học viên đăng ký theo danh sách và nộp về phòng KHCN-MT-HTQT, Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

  1. Lịch thông qua đề cương:

Sau khi kiểm tra trùng lắp tên đề tài sẽ chuyển lại cho học viên

Học viên tiến hành viết đề cương và nộp lại Phòng KHCN – MT – HTQT trước ngày 10 tháng 9 năm 2019.

Dự kiến thời gian thông qua đề cương các lớp: từ ngày 15 đến 25 tháng 9 năm 2019.

  1. Quy trình đánh giá thông qua đề cương luận văn thạc sĩ:

a)      Hình thức đánh giá đề cương: Học viên trình bày và bảo vệ đề cương trước Hội đồng đánh giá đề cương. Mỗi học viên trình bày tóm tắt đề cuơng luận văn thạc sĩ trong khoảng 5 phút. Hội đồng đặt các câu hỏi liên quan đến nội dung của đề cương: tên đề tài; tính cấp thiết của đề tài; mục đích nghiên cứu; đối tượng nghiên cứu; nội dung nghiên cứu. Học viên trả lời những câu hỏi của Hội đồng. Hội đồng thảo luận, thống nhất ý kiến, góp ý cho đề cương.

b)     Kết quả đánh giá đề cương theo 2 mức: Đạt; Không đạt.

Trường hợp kết quả đánh giá đề cương là Không đạt, học viên phải làm lại và thông qua đề cương vào đợt tiếp theo.

 

Các bài khác