Đề cương ôn thi tuyển sinh đại học vừa làm vừa học ngành Luật

Trường Đại học Luật - Đại học Huế thông báo đề cương ôn thi đại học bằng hai ngành Luật. Thông tin liên hệ: Văn phòng tuyển sinh & truyền thông - ĐT: 054.3946997 - E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn
1. Đề cương Ngữ văn: http://bit.ly/MonNguVan
2. Đề cương Lịch sử: http://bit.ly/MonLichSu
3. Đề cương Địa lý: http://bit.ly/MonDialy
*  Địa chỉ:  Đường Võ Văn Kiệt, P. An Tây, TP. Huế
*  Website: https://hul.edu.vn - http://tuyensinh.hul.hueuni.edu.vn/
*  Email: tuyensinh@hul.edu.vn
*  Điện thoại: 0234. 394. 6997
*  Facebook: Đại học Luật Huế - https://www.facebook.com/hul.edu.vn/ 
Các bài khác