Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật Lớp Luật K26 Huế Khóa 2016 - 2020

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Luật - Lớp Luật K.26 Huế (2016 - 2020) hệ vừa làm vừa học (Quyết định số 282/QĐ-ĐHL ngày 14/08/2020 của Hiệu Trưởng trường Đại học Luật).
Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật, Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

Đính kèm:
 282_qd_dhl-(1).pdf (969.91 KB)
Các bài khác