Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2015 Quảng Bình Khóa 2015 - 2019

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K.2015 Quảng Bình (khóa 2015 - 2019) hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật - Đại học Huế liên kết đào tạo tại Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Bình (Quyết định số 469/QĐ-ĐHL ngày 04/10/2019 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Luật).

Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 054.3946995 - Fax: 054.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

 

 

Đính kèm:
 qd469-(1)-qb.pdf (545.87 KB)
Các bài khác