Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2015 Bình Dương Khóa 2015 - 2019

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K.2015 Bình Dương (khóa 2015 - 2019) hệ vừa làm vừa học do Trường Đại học Luật, Đại học Huế liên kết đào tạo tại Trường Đại học KT-KT Bình Dương (Quyết định số 470/QĐ-ĐHL ngày 04/10/2019 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Luật).Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật - Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn

 
 
Đính kèm:
 qd470-(1)-bd.pdf (768.48 KB)
Các bài khác