Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông vừa làm vừa học ngành Luật Lớp K2016 Huế Khóa 2016 - 2019

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông Lớp Luật K2016 Huế (khóa 2016 - 2019) hệ vừa làm vừa học (Quyết định số 119/QĐ-ĐHL ngày 11/03/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật).
Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật, Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.
ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn
Click file đính kèm để xem: 
 

 

Đính kèm:
 lt2016-vlvh.pdf (1.34 MB)
Các bài khác