Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông ngành Luật Lớp K2017 Huế (Khóa 2017 - 2019)

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học liên thông Lớp Luật K2017 Huế (khóa 2017 - 2019)  (Quyết định số 526,527/QĐ-ĐHL ngày 04/11/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật).
Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật, Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.
ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn
Click file đính kèm để xem: 
1. Hệ liên thông chính quy/upload/file/ltcq-2017-min.pdf
2. Hệ liên thông VLVH:/upload/file/ltvlvh-2017-min.pdf
Các bài khác