Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ liên thông ngành Luật Lớp K2016 Bình Điền Khóa 2016 - 2018

Trường Đại học Luật công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học Lớp Luật K2016 Bình Điền (khóa 2016 - 2018) hệ vừa làm vừa học (Quyết định số 360/QĐ-ĐHL ngày 16/07/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật).
Mọi thông tin liên hệ: Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật, Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.
ĐT: 0234.3946995 - Fax: 0234.3935299 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn
Click file đính kèm để xem: 
Đính kèm:
Các bài khác