Trang chủ » 

Danh sách sinh viên Hệ chính quy

Để đảm bảo cho việc quản lý sinh viên hệ chính quy được đồng bộ với phần mềm Quản lý giáo dục của nhà trường, Phòng CTSV đề nghị các đơn vị sử dụng danh sách viên viên hiện có tại phần mềm Quản lý giáo dục tại địa chỉ:
Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE