Giới thiệu về Trường Đại học Luật - Đại học Huế

Trường Đại học Luật, Đại học Huế là cơ sở đào tạo đại học, sau đại học về lĩnh vực pháp luật, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về khoa học xã hội - nhân văn; tổ chức các dịch vụ pháp lý; cung cấp nguồn nhân lực, sản phẩm khoa học, dịch vụ pháp lý có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cả nước.
Tầm nhìn Đến năm 2020, Trường Đại học Luật trở thành một trung tâm đào tạo có chất lượng, có môi trường làm việc và học tập đạt chuẩn. Đến năm 2030 là trường đại học có uy tín trong nước và khu vực; lấy đào tạo pháp luật làm cốt lõi, hướng tới đào tạo một số lĩnh vực có nền tảng pháp luật; từng bước hướng đến đại học định hướng nghiên cứu.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE