Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Đào tạo

    
I . Chức năng của Phòng đào tạo

- Lập kế hoạch đào tạo của các lớp theo hệ thống tín chỉ, niên chế do Khoa quản lý;
- Lập kế hoạch mở lớp, tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm của các hệ đào tạo;
- Lập kế hoạch đào tạo năm học của các lớp trong và ngoài khoa.; xây dựng thời khóa biểu, sắp xếp phòng học;
- Lập kế hoạch cho sinh viên thực tế ngoài giờ (dự thảo các biên bản thỏa thuận với các cơ quan pháp luật, trung tâm tư vấn, văn phòng luật sư cho sinh viên thực tế từ năm thứ nhất);
- Kế hoạch mở các phiên tòa giả định, các hoạt động thực tế chuyên môn;
- Phân công giảng dạy các môn học pháp luật đại cương, Luật kinh tế cho các trường thành viên Đại học Huế;
- Kế hoạch chương trình mở mã ngành mới theo quy định của Đại học Huế.
 

II. Cán bộ công chức của Phòng Đào tạo

1. Ông Nguyễn Hồng Sơn,

Chức vụ: Đảng ủy viên, Trưởng phòng phụ trách
Nhiệm vụ: Trực tiếp điều hành Kế hoạch đào tạo;

2. Ông Ngô Sĩ Ngọc, Chuyên viên Phụ trách công tác lập kế hoạch học tập các học kỳ hệ chính quy đào tạo trong trường; phụ trách quản trị phần mềm quản lý giáo dục phân hệ đào tạo.

3. Ông Lê Văn Anh, Chuyên viên phụ công tác kế hoạch đào tạo các hệ ngoài trường, phụ trách mảng công đoàn của phòng Đào tạo,...

4. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phụ trách công tác văn thư hành chính của Phòng; Phát hàh và thu nhận hồ sơ tuyển sinh; Trực một cửa, tiếp nhận và trả hồ sơ giấy tờ cho sinh viên.

 

 

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE