Giới thiệu Khoa Luật Dân Sự

    KHOA LUẬT DÂN SỰ 

            Khoa Luật dân sự là một trong 5 đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường Đại học Luật - Đại học Huế. Hiện nay, tổng số cán bộ cơ hữu của Khoa gồm 17 người (trong đó có 02 PGS.TS, 04 Tiến sĩ, 05 NCS và 06 thạc sĩ); ngoài ra Khoa Luật Dân sự còn có sự cộng tác giảng dạy của các giảng viên thỉnh giảng là những chuyên gia luật học đến từ các cơ quan tư pháp, văn phòng luật sư có uy tín,.... Các cán bộ cơ hữu và thỉnh giảng của Khoa tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học, tư vấn pháp luật thuộc các lĩnh vực như:

        -  Pháp luật dân sự và Tố tụng Dân sự;

        -  Pháp Luật Sở hữu trí tuệ;

         - Pháp luật Hôn nhân và Gia đình

        -  Pháp luật hợp đồng;

        -  Pháp luật quốc tế (tư pháp quốc tế và thương mại quốc tế);

        -  Pháp luật Thi hành án dân sự;

        -  Pháp luật kinh doanh bất động sản.

        1. Cơ cấu tổ chức:

                 1.1. Chi bộ

                 - Bí thư: TS. Hoàng Thị Hải Yến

                 - Ủy viên: TS. Hồ Thị Vân Anh

                  1.2. Lãnh đạo Khoa

                  -  Trưởng Khoa: TS. Hoàng Thị Hải Yến

                  -  Phó Trưởng Khoa: TS. Hồ Thị Vân Anh

                   1.3. Hội đồng khoa học Khoa 

                   TS. Hoàng Thị Hải Yến: Chủ tịch Hội đồng

                     - TS. Hồ Thị Vân Anh: Phó chủ tịch Hội đồng

                     - ThS. NCS. Nguyễn Thị Thúy Hằng: Ủy viên thư ký

                   - PGS.TS. Đoàn Đức Lương: Ủy viên

                   - TS. Nguyễn Sơn Hải:  Ủy viên

                   - ThS. NCS. Vũ Thị Hương: Ủy viên

                   - ThS. NCS. Nguyễn Thị Lê Huyền: Ủy viên

                    1.4.  Công đoàn

                   - Chủ tịch: GV. Nguyễn Ngọc Huy

                    - Phó chủ tịch: ThS. Lê Thị Thìn

                  1.5. Liên chi đoàn

                  - Bí thư: ThS. Lê Thị Thìn

                  - Phó bí thư: GV. Nguyễn Lương Sỹ

     2. Đội ngũ giảng viên

                2.1. Giảng viên cơ hữu

                2.1.1. Bộ môn Luật Dân sự:

               -  PGS.TS. Đoàn Đức Lương: Luật Dân sự, Pháp luật Sở hữu trí tuệ, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Kinh tế

               -  PGS.TS. Hà Thị Mai Hiên: Luật Tố tụng dân sự, Luật Dân sự

               -  TS. Hoàng Thị Hải Yến: Luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Pháp luật bình đẳng giới  

               -  TS. Hồ Thị Vân Anh: Luật Dân sự, Chuyên đề Giải quyết các trường hợp thừa kế.

               -  ThS. Lê Bá Hưng: Luật Dân sự, Chuyên đề Thị trường Bất động sản.

               -  ThS. Phan Thị Hồng: Luật Dân sự

               -  ThS. Nguyễn Thị Lê Huyền: Luật Hôn nhân và Gia đình

               -  GV. Đỗ Thị Diện: Pháp luật Sở hữu trí tuệ

               -  GV. Nguyễn Ngọc Huy: Luật Dân sự

               2.1.2. Bộ môn Tố tụng dân sự:

               -  ThS. NCS. Nguyễn Thúy Hằng: Luật Tố tụng dân sự

               - ThS. NcS. Nguyễn Sơn Hải: Luật Tố tụng dân sự

               -  GV. Lê Thị Thìn: Luật Tố tụng dân sự

               2.1.3. Bộ môn Tư pháp quốc tế:

              -  ThS. NCS. Vũ Thị Hương: Tư pháp quốc tế.

              -  GV. Hồ Minh Thành: Tư pháp quốc tế

              - GV. Hoàng Thảo Anh: Tư pháp quốc tế

              2.2. Giảng viên thỉnh giảng

              -  ThS. Đào Mai Hường, Chánh án TAND thành phố Huế

              -  ThS. Hoàng Ngọc Thanh, Phó Chủ tịch Hội LG tỉnh Thừa Thiên Huế

              -  ThS. Tôn Thất Cẩm Đoàn, Thẩm phán TAND tỉnh Thừa Thiên Huế

              - ThS. Nguyễn Văn Phước, Trưởng VP Luật sư HUELAW

              -  TS. Nguyễn Thị Hồng Trinh: Khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật Huế

              -  ThS. Nguyễn Sơn Hà: Phó giám đốc Trung tâm Thực hành Luật & Quan hệ doanh nghiệp

    3. Phụ trách giảng dạy các học phần cho ngành Luật học và Luật kinh tế

             3.1. Các học phần chính:

             -  Luật dân sự ;

             -  Luật Tố tụng Dân sự;

             -  Luật Sở hữu trí tuệ;

              - Luật Hôn nhân và gia đình

             -  Pháp luật hợp đồng;

             -  Tư pháp quốc tế;

             -  Thương mại quốc tế;

             -  Pháp luật kinh doanh bất động sản.

             3.2. Các chuyên đề

             + Các chuyên đề cho ngành Luật học:

             -  Pháp luật hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng;

             - Thi hành án dân sự;

             - Pháp luật sở hữu trí tuệ;

             - Giải quyết tranh chấp đất đai;

             - Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng thương mại quốc tế;

             - Luật hợp đồng so sánh;

             - Kỹ năng soạn thảo hợp đồng;

             - Bảo vệ quyền con người trong luật dân sự;

             - Thị trường bất động sản;

             - Giải quyết các trường hợp thừa kế;

             -  Giải quyết án hôn nhân gia đình;

             -  Pháp luật về bình đẳng giới;

             -  Thi hành án dân sự.

              - Một số hợp đồng thông dụng trong lĩnh vực dân sự

              - Giải quyết các trường hợp thừa kế

              - Thị trường bất động sản

             + Các chuyên đề cho ngành Luật Kinh tế:

             - Pháp luật về hợp đồng;

             -  Kỹ năng soạn thảo hợp đồng;

             -  Các hợp đồng chuyển giao đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ;

             -  Một số hợp đồng thông dụng trong kinh doanh-thương mại;

             -  Kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng thương mại quốc tế;

             - Một số hợp đồng thông dụng trong lĩnh vực dân sự;

             -  Luật hợp đồng của các nước EU

     4. Nghiên cứu khoa học:

             4.1. Đề tài nghiên cứu khoa học:

            -  Đề tài Cấp Bộ trọng điểm: 2 Đề tài

            -  Đề tài cấp Bộ: 3 Đề tài

            -  Đề tài cấp Khoa: 4 Đề tài

             4.2.  Các giáo trình tài liệu đã xuất bản:

              -  Giáo trình Luật Dân sự 1,2, NXB Đại  học Huế, năm 2009.

              -  Giáo trình Luật Hôn nhân và Gia đình, NXB Đại  học Huế, năm 2010.

              -  Giáo trình Luật Kinh tế (đại cương), NXB Đại  học Huế, năm 2009.

              -  Giáo trình pháp luật sở hữu trí tuệ, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012.

              -  Giáo trình Luật tố tụng Dân sự, NXB Đại học Huế, năm 2013.

              -  Giáo trình Thi hành án Dân sự, NXB Đại học Huế, năm 2013.

                                                                                                -------=== KHOA LUẬT DÂN SỰ ===-------

 

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE