Hội nghị lấy ý kiến người sử dụng lao động và cựu người học về chất lượng đào tạo

Ngày 20 tháng 01 năm 2018, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức Hội nghị lấy ý kiến người sử dụng lao động và cựu người học về chất lượng đào tạo của Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Tập huấn “Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT và AUN-QA”, năm 2017

Từ ngày 26-28/12/2017, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Khóa tập huấn “Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá phục vụ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT và AUN-QA” khóa thứ 4 năm 2017.

Đánh giá nội bộ cấp Đại học Huế

Ngày 01 và 02/11/2017, Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã đón đoàn chuyên gia trong Đại học Huế về khảo sát chính thức phục vụ đánh giá nội bộ cấp Đại học Huế.

Đánh giá nội bộ cấp Đại học Huế

Ngày 01 và 02/11/2017, Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã đón đoàn chuyên gia trong Đại học Huế về khảo sát chính thức phục vụ đánh giá nội bộ cấp Đại học Huế.

Hội nghị giao ban Đảm bảo chất lượng giáo dục quý I năm 2017

Ngày 15/2/2017, Đại học Huế chủ trì tổ chức Hội nghị giao ban Đảm bảo chất lượng giáo dục công tác quý I năm 2017 tại Trường Đại học Luật – Đại học Huế.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE