Tóm tắt luận văn của các học viên lớp Cao học Luật Kinh tế khóa (2018-2020) bảo vệ Đợt 2 (2020)

 

DANH SÁCH TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ LUẬT  
CHUYÊN NGÀNH LUẬT KINH TẾ  KHÓA 8 (2018 -2020)  
   
stt Họ và tên    Tên đề tài  
1 Lương Công Anh Hòa giải tranh chấp hợp đồng hợp tác kinh doanh, qua thực tiễn tại Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum.  
2 Trần Đức                       Anh Pháp luật về hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất trong kinh doanh bất động sản, qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng  
3 Nguyễn Nguyệt  Anh Pháp luật về cưỡng chế tài sản để thi hành án kinh doanh thương mại  
4 Lê Quốc                      Be Pháp luật về xử lý chất thải sinh hoạt, qua thực tiễn thi hành tại thành phố Đà Nẵng  
5 Bùi Thị                     Pháp luật thuế bảo vệ môi trường ở Việt Nam   
6 Phan Minh                     Bình Trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo pháp luật Việt Nam  
7 Hoàng Quang              Bình Hợp đồng thương mại vô hiệu do giả tạo, qua thực tiễn xét xử ở tỉnh Thừa Thiên Huế  
8 Võ Văn                          Bình Cấm phân biệt đối xử trong pháp luật lao động Việt Nam, qua thực tiễn tại các doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị;  
9 Phạm Hữu Công Xử lý tài sản thế chấp của doanh nghiệp trong giao dịch tín dụng ngân hàng từ thực tiễn giải quyết tranh chấp tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Kon Tum  
10 Nguyễn Văn Cử Pháp luật về quảng cáo thương mại đối với bia, rượu trong môi trường công nghệ số ở Việt Nam hiện nay  
11 Nguyễn Đình Cường Pháp luật về bảo vệ tài nguyên đất, qua thực tiễn thi hành tại tỉnh Kon Tum.  
12 Hồ Xuân  Cường Pháp luật về giải quyết bồi thường thiệt hại trong lĩnh vực bảo vệ môi trường  
13 Ông Quốc                        Cường Pháp luật về hợp đồng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hóa  
14 Nguyễn Văn              Chiết Pháp luật về biện pháp đảm bảo tài sản bằng tàu biển trong hoạt động kinh doanh  
15 Nguyễn Văn Chuyên Trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng thương mại  
16 Nguyễn Thanh               Dũng Pháp luật về xử lý hành vi kinh doanh hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam  
17 Phạm Đinh Tiến           Dũng Pháp luật Việt Nam về chủ thể của hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT)  
18 Hoàng Trung Dũng Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương, tiền công qua thực tiễn tại Quảng Trị  
19 Hoàng Thị                Duyên Pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng đặt cọc trong kinh doanh bất động sản, qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng  
20 Đỗ Hoàng                  Dương Các hình thức trách nhiệm pháp lý do vi phạm hợp đồng thương mại, qua thực tiễn tại địa bàn tỉnh Quảng Trị  
21 Lê Thương  Đại Pháp luật về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp  
22 Nguyễn Hải               Đăng Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo pháp luật Việt Nam  
23 Võ Đăng                 Điệp Pháp luật về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng  
24 Nguyễn Thị Hồng  Điệp Pháp luật về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại   
25 Trần Anh  Đức Pháp luật về giải quyết việc làm cho người khuyết tật, qua thực tiễn tỉnh Kon Tum  
26 Lê Ngân                   Giang Pháp luật về đấu thầu thuốc chữa bệnh, qua thực tiễn thực hiện tại Bệnh viện trung ương Huế  
27 Lê Thị Việt                   Giao kết hợp đồng thương mại, qua thực tiễn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Carlsberg Việt Nam  
28 Nguyễn Văn                    Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp  trong lĩnh vực bảo vệ môi trường  
29 Nguyễn Duy  Hải Biện pháp cưỡng chế trả vật trong thi hành án kinh doanh thương mại theo pháp luật Việt Nam, qua thực tiễn tại tỉnh Kon Tum.  
30 Lê Hữu                         Hải Chế tài do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế theo Công ước viên 1980  
31 Lê Hà Minh  Hải Giải quyết các tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản theo thủ tục phúc thẩm tại tỉnh Thừa Thiên Huế  
32 Trịnh Văn                 Hải Pháp luật về xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai,qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng  
33 Phan Phùng                    Hải Vi phạm chấm dứt hợp đồng lao động trong pháp luật lao động, qua thực tiễn tại các doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Trị  
34 Phan Việt                    Hải Kỷ luật, sa thải theo pháp luật lao động Việt Nam, qua thực tiễn xét xử tại tỉnh Quảng Trị  
35 Đoàn Thị Bích             Hảo Pháp luật về doanh nghiệp tư nhân, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị  
36 Trương Lệ                    Hằng Pháp luật về thu gom, xử lý rác thải, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình  
37 Hoàng Thị Phương      Hiền Pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam, qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế  
38 Lê Đăng                       Hiếu Pháp luật về ưu đãi thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu là nông sản, qua thực tiễn tại Quảng Trị.   
39 Nguyễn Thị Thanh  Hoa Pháp luật về bảo hiểm tiền gửi, qua thực tiễn tại các ngân hàng thương mại tại tỉnh Thừa Thiên Huế  
40 Hà Công                   Hòa Pháp luật về bảo đảm an toàn thực phẩm, qua thực tiễn hoạt động kinh doanh tại tỉnh Thừa Thiên Huế  
41 Bùi Thị Ánh                   Hồng Pháp luật về bảo vệ môi trường không khí trong hoạt động sản xuất, kinh doanh qua thực tiễn tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam  
42 Võ Văn                     Hợp Pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động nông nghiệp  
43 Duy Mạnh  Hùng Pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh Kon Tum.  
44 Trần Đức                        Hùng Pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bảo hành hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh.  
45 Lê Mạnh                Hùng Trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tiêu dùng theo pháp luật Việt Nam  
46 Nguyễn Ngọc         Huy Pháp luật về kinh doanh bất động sản, qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế  
47 Nguyễn Thị                Huyên Giải quyết tranh chấp hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong kinh doanh bất động sản bằng tòa án, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị  
48 Thái Quang                    Huỳnh Pháp luật về hình thức khuyến mại giảm giá, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị  
49 Ngô Văn                      Hưng Pháp luật về bảo hiểm hàng hải  
50 Phan Thị Hoài          Hương Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm báo chí theo pháp luật Việt Nam, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị  
51 Trần Thị Bích                 Hường Pháp luật về kinh doanh lữ hành, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình   
52 Lê Hoàng  Lâm Xử lý hành vi xâm phạm kiểu dáng công nghiệp theo pháp luật Việt Nam.  
53 Ngô Thị                       Liễn Pháp luật về hòa giải tranh chấp đất đai trong kinh doanh bất động sản tại tòa án, qua thực tiễn các tỉnh miền Trung  
54 Lê Thị Diệu                  Linh Pháp luật thuế thu nhập cá nhân trong hoạt động chuyển nhượng bất động sản, qua từ thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình  
55 Nguyễn Thị Thùy      Linh Pháp luật về xử lý chất thải rắn, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình  
56 Nguyễn Tiến                 Lộc Pháp luật về đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số tại tỉnh Quảng trị  
57 Võ Bùi Diệu                 Lương Địa vị pháp lý của quản tài viên và doanh nghiệp quản lý thanh lý tài sản theo Luật phá sản, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị   
58 Nguyễn Hiếu                  Mai Pháp luật về đấu giá hàng hóa trong thương mại  
59 Lê Đức Minh Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong kinh doanh bất động sản, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị  
60 Nguyễn Thị Tuyết         Minh Pháp luật về giao kết hợp đồng lao động, qua thực tiễn tại các doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Bình  
61 Phạm Vũ Ngọc               Minh Thi hành án kinh doanh thương mại, qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Trị  
62 Đặng Văn  Minh  Pháp luật bảo vệ quyền lợi người lao động - Qua thực tiễn tại các khu Công nghiệp ở tỉnh Thừa Thiên Huế  
63 Phan Quang Đại             Nam Pháp luật về xử lý chất thải nguy hại, qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng  
63 Mai Văn                    Nam Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sử dụng dịch vụ di động trả trước theo pháp luật Việt Nam  
65 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Pháp luật về bồi thường thiệt hại do sự cố ô nhiễm môi trường biển gây ra, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị   
66 Tạ Văn Nghiệp Giải thể doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, qua thực tiễn tại tỉnh Kon Tum  
67 Lã Thị Bích  Ngọc Pháp luật về quyền thành lập và gia nhập công đoàn của người lao động, qua thực tiễn tại tỉnh Kon Tum  
68 Ngô Tú                            Ngọc Xử lý tài sản cầm cố, thế chấp, bão lãnh đảm bảo thực hiện hợp đồng tín dụng, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị  
69 Trịnh Thị Ái              Nhân Pháp luật về bảo hiểm xã hội, tai nạn lao động, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị  
70 Hoàng Phước              Nhật Pháp luật về khai thác di sản, qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế  
71 Nguyễn Thùy                  Nhung Pháp luật về hội chợ, triển lãm thương mại, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị  
72 Nguyễn Ngọc                 Oanh Nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất trong kinh doanh bất động sản, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Bình  
73 Nguyễn Thanh           Phong Chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động theo pháp luật lao động Việt Nam, qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng  
74 Trần Thiên                 Phong Sự hỗ trợ của toàn án đối với hoạt động của trọng tài thương mại theo pháp luật Việt Nam  
75 Nguyễn Hoàng Phú  Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam  
76 Nguyễn Văn               Phúc Pháp luật về bảo hộ tri thức truyền thống đối với bài thuốc cổ truyền ở Việt Nam  
77 Nguyễn Văn                Phúc Áp dụng Bộ luật dân sự và luật thương mại giải quyết các tranh chấp hợp đồng thương mại  
78 Phạm Thị Hồng            Phước Pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu trong bối cảnh thực hiện các cam kết của hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)  
79 Nguyễn Thị                    Phương Pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai trong kinh doanh bất động sản  
80 Nguyễn Vũ                  Quang Pháp luật Việt Nam về thẩm quyền của tòa án và trọng tài đối với các tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại   
81 Nguyễn Thanh             Quang Pháp luật về bồi thường thiệt hại tài sản cho người sử dụng lao động, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị  
82 Lê Tấn                           Quý Pháp luật về bảo hộ các nhãn hiệu nổi tiếng  
83 Lê Hồng            Sơn Pháp luật về bảo đảm đầu tư đối với các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP)  
84 Lê Viết                           Sơn Pháp luật về bảo vệ rừng, qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế  
85 Biện Văn  Tài Pháp luật về thu hồi đất các loại rừng, qua thực tiễn tại tỉnh Kon Tum.  
86 Trần Phú                     Tài Pháp luật về công ty hợp danh hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lý qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên Huế  
87 Nguyễn Thị Thanh Tâm Thụ lý vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm, qua thực tiễn tại Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Kon Tum.  
88 Nguyễn Duy Tẩn Chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc qua thực tiễn tại tỉnh Kon Tum  
89 Huỳnh                        Tây Pháp luật về phòng ngừa và khắc phục ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng  
90 Nguyễn Phương          Tiến Pháp luật về xử lý hậu quả của hợp đồng vô hiệu trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại ở Việt Nam  
91 Bùi Ngọc Toàn Pháp luật về ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, qua thực tiễn tại tỉnh Kon Tum.  
92 Lê Bảo                    Toàn Pháp luật về sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam  
93 Huỳnh Văn                  Toán Áp dụng Bộ luật Dân sự và luật chuyên ngành trong giải quyết các tranh chấp hợp đồng kinh doanh bất động sản  
94 Nguyễn Đình             Tuấn Pháp luật về đại lý thương mại  
95 Tạ Công                   Tuấn Pháp luật về hoạt động quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị  
96 Bùi Thị Ánh                  Tuyết Kiểm soát hành vi bán hàng đa cấp bất chính theo pháp luật Việt Nam  
97 Trần                              Tường Pháp luật Việt Nam về phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản   
98 Bùi Thị Cẩm                 Thạch Pháp luật về kiểm soát hoạt động kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu trong thương mại điện tử  
99 Tô Minh  Thanh Pháp luật về đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, qua thực tiễn tại tỉnh Kon Tum.  
100 Đặng Xuân           Thành Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng thương mại theo pháp luật Việt Nam  
101 Nguyễn Hoàng Yên      Thảo Hợp đồng môi giới mua bán bất động sản theo pháp luật Việt Nam, qua thực tiễn tại thành phố Đà Nẵng  
102 Nguyễn Thị Phương      Thảo Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng trong kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật Việt Nam, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Nam  
103 Phạm Phương Thảo        Thảo Pháp luật về bảo hiểm y tế, qua thực tiễn thực hiện tại các doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị  
104 Trương Quý Quốc          Thắng Hợp đồng mua bán doanh nghiệp theo pháp luật Việt Nam  
105 Lê Xuân                         Thắng Các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng kinh doanh bất động sản theo pháp luật Việt Nam  
106 Lê Khả  Thế Pháp luật về tuyển dụng lao động trong doanh nghiệp, qua thực tiễn áp dụng trong các doanh nghiệp tại tỉnh Gia Lai  
107 Nguyễn Đình Thi Pháp luật về ưu đãi người có công, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị  
108 Lê Thị                      Thu Pháp luật về xử lý rác thải, qua thực tiễn tại các khu du lịch ở tỉnh Quảng Nam  
109 Hồ Thị Lệ                 Thu Pháp luật về định giá tài sản đảm bảo trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng  
110 Nguyễn Thị                 Thu Pháp luật về Quỹ bảo hiểm xã hội, qua thực tiễn thực hiện tại tỉnh Quảng Trị.  
111 Đặng Thị                         Thuần Pháp luật lao động về tiền lương, qua thực tiễn áp dụng tại các doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Bình  
112 Nguyễn Thị Thùy         Trang Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu ở Việt Nam  
113 Trương Thị Huyền          Trang Pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm qua thực tiễn tại tỉnhThừa Thiên Huế.  
114 Nguyễn Thị Như      Trang Pháp luật về hợp đồng thương mại vô hiệu ở Việt Nam.  
115 Đỗ Thị     Trang Pháp luật về bảo hiểm hưu trí bắt buộc, qua thực tiễn tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị  
116 Trinh Giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng ngân hàng từ thực tiễn xét sở sơ thẩm tòa án nhân dân thành phố KonTum, tỉnh Kon Tum  
117 Trịnh Kiên  Trung Pháp luật về ưu đãi đầu tư và hỗ trợ đầu tư đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, qua thực tiễn tại tỉnh Kon Tum  
118 Trần Nam            Trung Thụ lý và chuẩn bị xét xử sơ thẩm các vụ án doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội bắt buộc theo pháp luật Việt Nam  
119 Hồ Sỹ                          Trung Bảo vệ quyền của lao động chưa thành niên theo pháp luật lao động Việt Nam, qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Trị  
120 Dương Thị                 Vân Hợp đồng mua bán nhà ở xã hội theo pháp luật Việt Nam  
121 Mai Thị Hoàng Vân Hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại theo pháp luật Việt Nam  
122 Trần Thị Thúy  Vi Pháp luật giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế theo WTO, qua thực tiễn ở Việt Nam.  
123 Hoàng Anh Việt Pháp luật về thuyền viên làm việc trên các tàu đánh cá nước ngoài  
124 Trần Thị Khánh       Vy Pháp luật về quyền và nghĩa vụ của bên vay trong hợp đồng tín dụng qua thực tiễn tại tỉnh Quảng Nam.  
125 Đinh Thị Tường          Vy Pháp luật về công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, qua thực tiễn áp dụng tại tỉnh Quảng Trị  
126 Trần                         Vỹ Pháp luật về kinh doanh thực phẩm, qua thực tiễn tại Quảng Bình  
127 Nguyễn Quang            Xuân Pháp luật về hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất trong kinh doanh bất động sản theo pháp luật Việt Nam  
128 Nguyễn Thị Vũ          Xuân Giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm tài sản, qua thực tiễn tại Tòa án  
129 Bùi Thị Hải                   Yến Pháp luật về hòa giải trong hoạt động thương mại  

 

Đính kèm:
Các bài khác