Điểm học phần học kỳ 1 năm học (2016-2017) lớp Luật B2 K2015 Quảng Trị

Phòng Khảo thí _ĐBCLGD thông báo điểm học kỳ 1 năm học (2016-2017) lớp Luật Bằng 2 K2015 Quảng Trị. Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ qua gmail: anhphuong3763@gmail.com

 

SĐT:01664293555(cô Phương)

Đính kèm:
Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE