V/v thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hành đa cấp

Thông báo V/v thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hành đa cấp của: Công ty TNHH CNI Việt Nam; Công ty World Việt Nam; Công ty Cổ phần Đầu tư sản xuất thương mại Sen Việt Nam Group; Công ty TNHH Tam Sinh Yofoto Việt Nam; Công ty TNHH thương mại Việt Nam Quốc tế Mưa.

 Click để xem nội dung chi tiết Tại đây

Các bài khác