Trung tâm TT - Thư viện thông báo danh sách sinh viên K40 cần thực hiện thủ tục hoàn trả tài liệu tại Thư viện

Kính gửi: Sinh viên khóa K40 ngành Luật và Luật Kinh tế

Trung tâm Thông tin - Thư viện Trường Đại học Luật đã rà soát và thông báo đến sinh viên Khóa K40 tiến hành kiểm tra, thực hiện hoàn trả tài liệu đang mượn tại Trung tâm TT - Thư viện.

Trung tâm đề nghị sinh viên chưa thực hiện hoàn trả tài liệu đề nghị làm thủ tục hoàn trả  cho Thư viện trước 17h ngày 22/5/2020. (Danh sách sinh viên còn nợ tài liệu cập nhật ở file đính kèm)

Sau thời gian này, Trung tâm sẽ gửi danh sách xuống phòng CTSV để hoãn cấp bảng điểm và bằng Tốt nghiệp đối với các sinh viên còn nợ tài liệu.

Nếu có gì thắc mắc, phản ánh, sinh viên cần liên hệ trực tiếp với Trung tâm TT - Thư viện tại Tầng 5  - Nhà A (các ngày làm việc trong tuần) hoặc qua ĐT: 0914.426.146 (cô Mai) – 0942.616.432 (cô Nga)

Trân trọng thông báo.

Tải file:

1. Luật K40 

2. Luật K40 kinh tế

Các bài khác