Thứ tự nhân bằng và bố trí chỗ ngồi tại Lễ tốt nghiệp K40

* Công việc trước buổi lễ: 
   - Phòng CTSV thông báo thứ tự nhận bằng chính thức và vị trí ngồi tại Lễ tốt nghiệp Khóa 40 (2016-2020)
* Tham dự buổi lễ: 
   - Thời gian có mặt điểm danh: Đúng 06h45 ngày 13/06/2020 tại Nhà văn hóa trung tâm tình Thừa Thiên Huế.
   - Sinh viên di chuyển vào hội trường theo sự chỉ dẫn của cán bộ điều phối.
   - Khi được hướng dẫn, sinh viên vào hội trường và ngồi đúng vị trí tại các khu vực quy định mà Phòng CTSV sẽ công bố (thực hiện theo cán bộ điều phối).
   - Khi được hướng dẫn, sinh viên tuần tự xếp hàng lên sân khấu (thực hiện theo cán bộ điều phối).
   - Trang phục dự: Sinh viên dự lễ phải có trang phục trang trọng và theo quy định của Chính phủ về trang phục dự Lễ hội.
* Quy trình nhận bằng tại Lễ:

        Sinh viên thứ tự theo danh sách lên khu vực bố trí sẵn để chuẩn bị nhận bằng  sinh viên đứng thành 01 hàng dọc 10 người bên cánh gà sân khấu (bên phải nhìn từ dưới lên) gối tiếp nhau theo thứ tự danh sách.

        Từng sinh viên lên sân khấu chuẩn bị nhận bằng: (1) MC đọc “Chúc mừng tân cử nhân  Nguyễn Văn A”, sinh viên tiến về gần bục, nhìn về phía trước, cúi thấp người chào đại biểu, thầy cô và các bạn sinh viên; (2) sinh viên bước lên bục danh dự nhận bằng từ người trao bằng; (3) người trao bằng và sinh viên quay mặt về phía trước để chụp hình; (4) sinh viên ra cánh gà sân khấu (bên trài nhìn từ dưới lên), về lại hội trường ngồi lại vị trí ban đầu.

    *Click vào file đính kèm để xem và tải về thứ tự nhận bằng và Sơ đồ ghế ngồi
    
Các bài khác