Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân khóa 40 hệ chính quy

Căn cứ kế hoạch năm học 2019 - 2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân khóa 40 hệ chính quy, như sau:

1. Làm thủ tục đăng ký nhận bằng và tổ chức Lễ tốt nghiệp

1.1. Làm thủ tục đăng ký nhận bằng:

 - Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ ngày 12/06/2020 (chiều thứ Sáu).

 - Địa điểm : Hội trường nhà E, Trường Đại học Luật.

 Sinh viên mang theo CMND hoặc thẻ sinh viên, có mặt theo thời gian, địa điểm quy định để nhận bảng điểm, ký nhận bằng tốt nghiệp.

 Trường hợp nhận bằng ủy quyền thì người được ủy quyền từ 14h00 đến 17h00’  ngày 13/06 đến tại Phòng Công tác sinh viên để nhận (có giấy ủy quyền hợp lệ và CMND của người ủy quyền và người được ủy quyền).

1.2. Tổ chức Lễ tốt nghiệp

- Thời gian: Từ 07h00’ ngày 13/06/2020 (sáng thứ Bảy).

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế - Số 41A Hùng Vương, thành phố Huế.

 Lưu ý: Từ 07h00’ ngày 13/06/2020, sinh viên có mặt tại địa điểm thông báo để bố trí chỗ ngồi, nghe phổ biến quy trình, thủ tục nhận bằng.

2. Quy trình nhận bằng

 Theo hướng dẫn của Nhà trường, sinh viên ngành Luật và Luật Kinh tế nhận bằng cùng thời điểm, danh sách sinh viên theo thứ tự sẽ được công bố trên Website, Fanpage của Trường vào 18h00’ ngày 12/06.      

Nhà trường trân trọng thông báo cho toàn thể sinh viên khóa 40 và kính mời người thân về dự lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân.

Các bài khác