Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng cử nhân K38 hệ chính quy

1. Thời gian và địa điểm

            1.1. Thời gian:

- Ngành Luật: nhận bảng điểm, đăng ký nhận bằng và nghe phổ biến quy trình từ 08 giờ 00’ ngày 18/6/2018; tổ chức lễ chính thức từ 07 giờ 00’ ngày 19/6/2018.

- Ngành Luật Kinh tế:  nhận bảng điểm, đăng ký nhận bằng và nghe phổ biến quy trình từ 08 giờ 00’ ngày 18/6/2018; tổ chức lễ chính thức từ 14 giờ 00’ ngày 19/6/2018.

1.2. Địa điểm: Hội trường B, Trường Đại học Luật.

2. Thủ tục đăng ký nhận bằng

            Từ 08 giờ 00’ ngày 18/6, sinh viên có mặt tại Hội trường B (mang theo thẻ sinh viên hoặc CMND) để nhận bảng điểm, đăng ký nhận bằng tốt nghiệp; nghe phổ biến quy trình, thủ tục nhận bằng (kết thúc việc đăng ký nhận bằng trước 11 giờ 00’ ngày 18/6).

            Sinh viên được trao bằng trong buổi lễ chính thức sau khi đã thực hiện các nội dung:

            - Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, trả đầy đủ giáo trình tài liệu;

            - Đã ký vào sổ nhận bằng vào buổi sáng 18/6/2018;

            - Có mặt để nhận bằng trong buổi lễ chính thức (theo điểm danh);

            - Trường hợp nhận bằng ủy quyền thì người được ủy quyền sau khi kết thúc buổi lễ đến tại Phòng Công tác sinh viên để nhận bằng (có giấy ủy quyền hợp lệ).

            Đối với những sinh viên chưa đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 1 nhưng có nhu cầu nhận bằng tượng trưng tại buổi lễ thì đăng ký với Phòng CTSV trong ngày 18/6/2018.         

3. Quy trình nhận bằng     

- Sinh viên nhận trang phục cử nhân (theo thứ tự danh sách).

- Người dẫn chương trình đọc danh sách từng đợt (15 sinh viên/đợt) lên nhận bằng.

- Mời BGH lên bục danh dự để trao bằng.

- Thứ tự từng sinh viên lên bục nhận bằng: (1) MC đọc “Chúc mừng tân cử nhân Nguyễn Văn A”, sinh viên bước lên bục danh dự; (2) nhận bằng từ người trao bằng; (3) người trao bằng và người nhận bằng quay mặt về phía trước để chụp ảnh; (4) người nhận bằng lùi lại phía sau bục đứng thành hàng (theo từng lượt), cuối lượt chụp ảnh chung với người trao bằng; (5) sinh viên về lại hội trường, trả trang phục ngồi vị trí ban đầu.

Các file đính kèm:

- Thông báo Lễ tốt nghiệp

- Danh sách khen thưởng

- Danh sách tốt nghiệp Luật K38

- Danh sách tốt nghiệp Luật Kinh tế K38

- Danh sách tốt nghiếp bổ sung K36, K37

- Thứ tự sinh viên lên nhận bằng tốt nghiệp Tại đây

Các bài khác