Thông báo về việc tổ chức đối thoại sinh viên năm 2019

          Thực hiện kế hoạch năm học 2018 - 2019, trong thời gian qua các khoa, trung tâm trực thuộc đã tiến hành tiếp xúc sinh viên định kỳ cấp khoa. Để nắm bắt thông tin từ sinh viên và thực hiện công tác điều hành, quản lý của Nhà trường trong thời gian tới được tốt hơn, Hiệu trưởng thông báo tổ chức tiếp xúc sinh viên định kỳ cấp Trường năm học 2018 - 2019 như sau:

1. Thời gian: Từ 15 giờ 00’ ngày 29/5/2018 (chiều thứ Tư).

2. Địa điểm: Hội trường B, Trường Đại học Luật.

3. Thành phần tham dự:

          - Ban Giám hiệu;

          - Các phòng chức năng: Trưởng, phó phòng và toàn thể CCVC, LĐHĐ;

          - Các khoa, trung tâm: Trưởng, phó đơn vị, các trợ lý, bí thư liên chi đoàn;

          - Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường;

          - Mỗi lớp sinh viên hệ chính quy cử 06 sinh viên tham dự có đại diện ban cán sự và ban chấp hành chi đoàn. Các khoa, trung tâm lập danh sách sinh viên tham dự gửi cho Phòng Công tác sinh viên trước ngày 28/5/2019.

          Đối với giảng viên thuộc thành phần trên, nếu có giờ dạy vào chiều 29/5/2018 thì đổi giờ cho giảng viên khác để tham gia; các lớp sinh viên nếu có giờ học vẫn học bình thường.

          4. Trưởng các đơn vị, các trợ lý, tổ trưởng tổ công tác phụ trách mảng công việc được giao chuẩn bị các nội dung liên quan để trao đổi với sinh viên; Phòng Tổ chức - Hành chính chuẩn bị hội trường, bàn ghế chuẩn bị cho buổi tiếp xúc sinh viên.

          Sinh viên chuẩn bị các nội dung: các ý kiến hiến kế cho các hoạt động của Nhà trường và những đề xuất (nếu có).

Các bài khác