Thông báo về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2019

Thực hiện Thông báo của Bộ Lao động – TB&XH và Đại học Huế về lịch nghỉ các ngày lễ, tết trong năm 2019, Hiệu trưởng thông báo đến các đơn vị, các lớp sinh viên lịch nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế Lao động 01/5 năm 2019 như sau:

 

Các bài khác