Thông báo về việc nghỉ học và tọa đàm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Thực hiện Kết luận của Ban tổ chức Lễ kỷ niệm họp ngày 12-11-2019, Hiệu trưởng thông báo đến các đơn vị về việc nghỉ học và tổ chức tọa đàm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2019 như sau:

1. Ngày 20-11-2019, tất cả các lớp sinh viên hệ chính quy, vừa làm vừa học, đại học bằng hai, liên thông đại học được nghỉ học (sáng, chiều, tối).

2. Tọa đàm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

- Thời gian: Từ 10 giờ 00’ ngày 20/11/2019 (thứ Tư).

- Địa điểm: Hội trường B, Trường Đại học Luật.

- Thành phần tham dự Lễ:

+ Khách mời và toàn thể cán bộ, giảng viên nhà trường;

+ Đại diện ban cán sự các lớp sinh viên hệ chính quy.

 

 

Đính kèm:
 scan0006.pdf (387.74 KB)
Các bài khác