Thông báo về việc lùi thời gian đối chiếu văn bằng, chứng chỉ K40

Ngày 09/01/2020, Hiệu trưởng đã có Thông báo số 08/ĐHL-CTSV về việc kiếm tra, đối chiếu văn bằng, chứng chỉ để xét tốt nghiệp đại học đối với sinh viên K40 từ ngày 03/02/2020 đến ngày 14/02/2020. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, Đại học Huế cho sinh viên nghỉ học lùi đến hết tháng 02/2020 do dịch viêm đường hô hấp cấp (2019-nCoV). Vì vậy, thời gian đối chiếu văn bằng chứng chỉ từ ngày 02/03 đến hết ngày 13/03/2020.

Vậy, Nhà trường thông báo để sinh viên được biết. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ ĐT: 0234.3946995; e-mail: PhongCTSV@hul.edu.vn

Các bài khác