Thông báo về việc kiểm tra bảng điểm và bổ sung thông tin để cấp giấy chứng nhận GDTC - K40

Thông báo về việc kiểm tra bảng điểm và bổ sung thông tin để cấp giấy chứng nhận GDTC - K40. Nội dung công văn và danh sách sinh viên file đính kèm

Tải file đính kèm Tải file

Các bài khác