Thông báo về việc đối chiếu văn bằng chứng chỉ khóa 39 để xét tốt nghiệp

Ngày 25/01/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế ký Công văn số 17/ĐHL-CTSV về việc kiểm tra, đối chiếu văn bằng chứng chỉ để xét tốt nghiệp đại học đối với khóa 39. Nội dung như sau:

 

Các bài khác