Thông báo về việc cho học viên, sinh viên nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vius Corona

Trước diễn biến phức tap của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vius Corona gây ra; thực hiện Công văn hỏa tốc số 96/ĐHH-VP ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo các nội dung sau:

1. Học viên, sinh viên của Nhà trường được nghỉ học 01 tuần (từ ngày 03/02 đến hết ngày 09/02/2020). Ngày 10/02/2020 học viên và sinh viên đi học lại bình thường.

2.Từ ngày 03/02 đến ngày 07/02/2020 cán bộ, viên chức và lao động vẫn làm việc bình thường.

Vậy, Hiệu trưởng thông báo để các đơn vị và các lớp sinh viên được biết. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0234.3946995 - 0914.202735.

 

Công văn 96/ĐHH-VP Tại đây

Các bài khác