Thông báo về việc cho học viên, sinh viên nghỉ học đến ngày 16/02/2020 do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vius Corona

Trước diễn biến phức tap của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vius Corona gây ra; thực hiện Công văn số 120/ĐHH-VP ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc tiếp tục cho sinh viên nghỉ học, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo các nội dung sau:

1. Học viên, sinh viên của Nhà trường tiếp tục được nghỉ học 01 tuần (từ ngày 10/02 đến hết ngày 16/02/2020). Ngày 17/02/2020 học viên và sinh viên đi học lại bình thường.

2.Từ ngày 10/02 đến ngày 14/02/2020 cán bộ, viên chức và lao động vẫn làm việc bình thường.

Vậy, Hiệu trưởng thông báo để các đơn vị và các lớp sinh viên được biết. Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0234.3946995 - 0914.202735.

Công văn 120/ĐHH-VP xem Tại đây

 

Các bài khác