Thông báo về việc các lớp sinh viên tiếp tục vào học lại sau khi nghỉ vì Covid-19 (đợt tháng 5 năm 2020)

          Thực hiện Công văn số 547/ĐHH-ĐTCTSV ngày 24/4/2020 của Giám đốc Đại học Huế, Hiệu trưởng thông báo đến các đơn vị và các lớp sinh viên về việc tiếp tục trở lại học tập và thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch như sau:

          1. Các lớp sinh viên tiếp tục học tập trung tại Trường theo thời gian sau:

          - Khóa 42 học tập từ ngày 07/5/2020;

          - Khóa 41, khóa 43 học tập từ ngày 11/5/2020.

             2. Sinh viên khi trở lại học tại Trường thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn để phòng, chống dịch (theo hướng dẫn kèm theo).

          Vậy, Hiệu trưởng thông báo để các đơn vị và các lớp sinh viên được biết, triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung trên.

Các bài khác