Thông báo về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của các lớp sinh viên

Ngày 18/01/2021, Hiệu trưởng đã ký Thông báo số 17/TB-ĐHL về thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 của các lớp sinh viên như sau:

Click file đính kèm để xem nội dung Thông báo.

Đính kèm:
 17_tb_dhl.pdf (299.24 KB)
Các bài khác