Thông báo v/v thu học phí năm học 2019-2020 tại Trường Đại học Luật

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo nộp học phí của sinh viên tại Trường; năm học 2019-2020. Mọi thông tin chi tiết sinh viên liên hệ Phòng Kế hoạch tài chính, số điện thoại: 0234.3946998;

 
Đính kèm:
 hoc-phi.pdf (718.50 KB)
Các bài khác