Thông báo v/v thu học phí học kỳ 2, năm học 2018-2019 tại Trường Đại học Luật

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo nộp học phí của sinh viên hệ chính quy tại Trường; học kỳ 2, năm học 2018-2019. Mọi thông tin chi tiết sinh viên liên hệ Phòng Kế hoạch tài chính, số điện thoại: 0234.3946998;

Click vào file đính kèm để tải về.

Đính kèm:
 scan0010.pdf (568.80 KB)
Các bài khác