Thông báo v/v thi lần 2 học phần Giáo dục thể chất học kỳ I năm học 2017-2018

Khoa GDTC thông báo cho sinh viên về kế hoach thi lần 2 các học phần GDTC học kỳ chính học kỳ I năm học 2017-2018;

Click vào file đính kém để tải về.

Đính kèm:
 tb_gdtc.pdf (148.00 KB)
Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE