Thông báo thời gian nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019

          Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo đến các đơn vị và các lớp sinh viên hệ chính quy, vừa làm vừa học, đại học bằng hai, liên thông về thời gian nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, như sau:

Các bài khác