Thông báo tham dự Ngày hội Tân sinh viên K43 và chào mừng năm học 2019 - 2020

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: chương trình chào mừng năm học mới 2019 – 2020 từ 18 giờ 30’ ngày 18/9/2019 (đối với chương trình đồng diễn văn nghệ, các hoạt động khác thời gian thực hiện theo kế hoạch của Đoàn trường).

 Ngày 18/9/2019, tất cả các lớp sinh viên được nghỉ học (cả ngày).

- Địa điểm tổ chức: tiền sảnh nhà E.

2. Thành phần sinh viên tham dự

- Toàn thể sinh viên K43;

- Lớp trưởng, bí thư chi đoàn các lớp sinh viên hệ chính quy;

- Sinh viên được khen thưởng: K43 (thủ khoa, đạt giải quốc gia xét tuyển thẳng); K40, K41, K42 kết quả học tập, rèn luyện năm học 2018 - 2019 loại Xuất sắc.

Các bài khác