Thông báo: Lịch thi tuyển sinh đại học bằng hai, liên thông, vừa làm vừa học ngành Luật đợt tháng 7 năm 2017

Phòng Công tác sinh viên thông báo lịch thi từng môn của các hệ đại học bằng hai, liên thông và vừa làm vừa học năm 2017

Cụ thể phòng thi của các hệ sẽ được phân như sau: 

 - Hệ Đại học bằng hai: Thi tại dãy nhà (D) gồm 2 phòng thi D2.3, D2.4

 - Hệ Đại học Liên thông và Vừa học vừa làm: Thi tại dãy nhà (D) gồm 3 phòng thi D3.1, D3.2, D3.3.

Danh sách phòng thi sẽ được dán ở cửa ra vào của mỗi phòng thi.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ Phòng CTSV -  Số điện thoại: 0234.946995.

Đính kèm:
Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE