Thông báo danh sách sinh viên Khóa 40 đủ điều kiện tốt nghiệp về văn bằng, chứng chỉ (mới cập nhật)

       Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách sinh viên Khóa 40 (2016-2020) đủ điều kiện tốt nghiệp về văn bằng chứng chỉ, thống kê danh sách được tính đến trước 17h00 ngày 15/05/2020.
       Các bạn sinh viên Khóa 40 kiểm tra thông tin, nếu có sai sót thì liên hệ lại với Phòng CTSV để được chỉnh sửa; Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ Phòng CTSV, SĐT: 0234.3946995 hoặc 0935.108.605 (thầy Tuấn) - Email: PhongCTSV@hul.edu.vn.
       Click vào file đính kèm để xem và tải danh sách về: /upload/file/danhsach_sv/vbcc.pdf
 
 
Các bài khác