Rà soát sinh viên nghỉ học năm học 2019 - 2020 các lớp hệ chính quy

Phòng Công tác sinh viên rà soát danh sách sinh viên nghỉ học năm học 2019 - 2020 . Sinh viên các lớp xem trong danh sách nghỉ học này còn có những bạn sinh viên nào  đi học thì phản hồi qua Phòng CTSV trước 17h00 ngày 29/10/2019. (Ô.Long: 0935812725).
 
Đính kèm:
Các bài khác