Rà soát sinh viên nghỉ học năm học 2018 - 2019 các lớp hệ chính quy

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên nghỉ học năm học 2018 - 2019. Sinh viên các lớp xem trong danh sách nghỉ học này có những bạn sinh viên còn đi học thì phản hồi qua Phòng CTSV trước 17h00 ngày 11/03/2019. (Ô.Long: 0935812725).
 
Đính kèm:
Các bài khác