Rà soát đề tài và giáo viên hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp K39

Trong thời gian qua, các khoa đã tổ chức họp xét duyệt đề tài và giáo viên hướng dẫn KLTN K39. Nhà trường cập nhật để các khoa và sinh viên biết, nếu có sai sót phản hồi về Phòng CTSV trước 11 giờ ngày 04/01/2019 để Hiệu trưởng ký ban hành chính thức.

Click file đính kèm để xem

Đính kèm:
Các bài khác