Rà soát danh sách sinh viên nhập học và không nhập học ngành Luật và Luật Kinh tế Khóa 43

Phòng Công tác sinh viên thống kê số lượng  sinh viên nhập học và không nhập học ngành Luật và Luật Kinh tế K43 tính đến ngày 13/09/2019. Lớp trưởng các lớp rà soát danh sách lớp mình ai không có tên trong danh sách nhập học thì báo cho Phòng CTSV trước ngày 16/09/2019. SĐT: 0935812725 (Ô.Long)

Các bài khác